Nabídka bakalářských prací

Školitel Téma
Viktor Beneš Náhodná pole faset
Jiří Dvořák Projekce časoprostorových bodových procesů
Jan Rataj Množiny kladného dosahu a jejich průniky
Jan Rataj Integrálně-geometrická míra

Nabídka diplomových prací

Školitel Téma
Viktor Beneš Důsledky a aplikace věty o reprezentaci Fockova prostoru
Viktor Beneš Normální aproximace pro statistiku Gibbsových bodových procesů
Zbyněk Pawlas Modely kótovaných bodových procesů
Zbyněk Pawlas Statistické vlastnosti lokálních stereologických odhadů
Michaela Prokešová Determinantní procesy v prostorové statistice
Jan Rataj Náhodné množiny a jejich křivosti