Viktor Beneš

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Jiří Janáček

Oddělení Biomatematiky, Fyziologický ústav, Akadamie věd České republiky

Lucie Kubínová

Oddělení Biomatematiky, Fyziologický ústav, Akadamie věd České republiky

Tomáš Mrkvička

Katedra aplikované matematiky a informatiky, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zbyněk Pawlas

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Jan Rataj

Matematický ústav, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Odborní asistenti

Jiří Dvořák

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Kateřina Helisová

Katedra matematiky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

Michaela Prokešová

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Markéta Zikmundová

Ústav matematiky, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Doktorandi

 

Vedoucí

Téma

Rok zahájení

Anna Kalousová

Jan Rataj

Geometrická pravděpodobnost a její aplikace (inference z výběru, stereologie) - historický vývoj

2007

Antonín Koubek

Zbyněk Pawlas

Stochastická geometrie a její aplikace

2013

David Coufal

Viktor Beneš

Jádrové metody v částicových filtrech

2013

Anna Pidnebesna

Kateřina Helisová

2014

Jakub Večeřa

Viktor Beneš

Chaotické náhodné veličiny v aplikované pravděpodobnosti

2014

Filip Dohnálek

Jan Rataj

Random sets and curvatures

2014

 

Absolventi

 

Vedoucí

Téma doktorské práce

Rok ukončení

Markéta Zikmundová

Viktor Beneš

Interacting spatial particle systems

2014

Ondřej Šedivý

Viktor Beneš

Random marked sets and dimension reduction

2014

Jiří Dvořák

Michaela Prokešová

Statistical inference for spatial and space-time Cox point processes

2014

Ondřej Honzl

Jan Rataj

On selected geometric properties of Brownian motion paths

2012

Blažena Frcalová (Kratochvílová)

Viktor Beneš

Spatio-temporal point processes

2010

Radka Lechnerová

Viktor Beneš

Prostorová statistika bodových procesů s aplikacemi

2010

Kateřina Helisová

Viktor Beneš

Models for random union of interacting discs

2009

Rostislav Černý

Jan Rataj

On geometrical properties of the r-neighborhood of Brownian motion and related random structures

2007

Michaela Prokešová

Viktor Beneš

Modelling and statistics of spatial point processes

2005

Karel Bodlák

Viktor Beneš

Metody stereologie a prostorové statistiky v aplikacích

2004

Zbyněk Pawlas

Viktor Beneš

Asymptotika ve stochastické geometrii

2004

Marcela Hlawiczková (Löflerová)

Viktor Beneš

Vybrané problémy stereologie a jejich aplikace

2004

Tomáš Mrkvička

Jan Rataj

Models of random sets and their statistical analysis

2002

Petr Ponížil

Ivan Saxl

Prostorové teselace

2000