Stochastika 2011

workshop on probability, statistics, stochastic processes and history of mathematics was held from 31st January to 4th February 2011 in Nový Hrozenkov (Czech Republic). Oficial languages of the workshop were Czech, Slovak and English. 36 of 37 participants had talks of the length 30-60 minutes, 14 of them concerned stochastic geometry and its applications in material sciences, namely

Stochastic geometry

Viktor Beneš: Náhodné kótované množiny
Filip Dohnálek: Modely náhodných mozaik
Jiří Dvořák: Algoritmus Expectation-Maximization a jeho aplikace při rekonstrukci tomografických snímků
Jiří Janáček: Harmonická analýza mřížkových odhadů
Čeněk Jirsák: Nestacionární procesy částic
Blažena Kratochvílová: Stochastické modelování neuronové aktivity
Zbyněk Pawlas: Stabilní náhodné uzavřené množiny
Antonín Sadil: Perfektní simulace ve stochastické geometrii
Jakub Staněk: Závislost trajektorií na Gaussovském poli - simulační studie
Kateřina Staňková Helisová: Estimating parameters in Quermass-interaction process
Markéta Zikmundová: Spatio-temporal model for a random set given by a union of interacting discs

Applications in material sciences

Petr Král: Nehomogenita mikrostruktury a creepové chování materiálů zpracovaných metodou ECAP
Petr Ponížil: Methods of anisotropy analysis
Ondřej Šedivý: Simulace Voronojových mozaik a jejich využití v materiálovém výzkumu

More details about the workshop (including full schedule and abstracts of talks) can be found on the web page of the workshop.