Vítejte na stránce S4G

Stereology, Spatial Statistics, Stochastic Geometry

Stochastická geometrie je matematická disciplína na rozhraní teorie pravděpodobnosti a integrální geometrie. Používá se k modelování dvoj- a trojrozměrných struktur v biologii, medicíně, geologii, materiálovém výzkumu aj. Navazuje na ni prostorová statistika, posuzujicí tyto modely na základě realných dat, která se získavají nejčastěji z obrazové informace. Data ze sond nižší dimenze (projekce, řezy) se přepočítávají pomocí stereologie.

Pro studenty, zajímající se o tato perspektivní odvětví matematiky nabízíme následující bakalářské a diplomové práce.


Poslední aktualizace: 16. 2. 2016. Tomáš Mrkvička
Zbyněk Pawlas